Dutch Herring Gull

Dutch Herring GULL Larus argentatus argenteus IN JUVENILE AND 1ST WINTER PLUMAGE.

Dutch Herring Gulls begin to grow a new 1st winter mantle from the end of August onwards replacing juvenile back feathers.

Dutch-Herring-Gull-Larus-a.-argenteus-1CY-28082018-2621-StellendamThe-Netherlands-c-Norman-Deans-van-Swelm-1024×677.jpg
Dutch-Herring-Gull-Larus-a.-argenteus-juv-21082017-8479-BrouwersdamThe-Netherlands-c-Norman-Deans-van-Swelm-1024×701.jpg
Dutch-Herring-Gull-Larus-aargenteus-1CY-26092017-0177a-flight-ScheveningenThe-Netherlands-c-Norman-Deans-van-Swelm-1024×648.jpg
Dutch-Herring-Gull-Larus-aargenteus-1CY-flight-26092017-0093-ScheveningenThe-Netherlands-c-Norman-Deans-van-Swelm.jpg
Dutch-Herring-Gull-Larus-aargenteus-1CY-flight-26092017-0093a-ScheveningenThe-Netherlands-c-Norman-Deans-van-Swelm.jpg
Dutch-Herring-Gull-Larus-aargenteus-1CY-flight-26092017-0176-ScheveningenThe-Netherlands-c-Norman-Deans-van-Swelm-1024×353.jpg
Dutch-Herring-Gull-Larus-aargenteus-1CY-flight-26092017-0176a-ScheveningenThe-Netherlands-c-Norman-Deans-van-Swelm.jpg
Dutch-Herring-Gull-Larus-aargenteus-1CY-flight-26092017-0177-ScheveningenThe-Netherlands-c-Norman-Deans-van-Swelm-1024×390.jpg
Dutch-Herring-Gull-Larus-aargenteus-1CY-flight-26092017-0182-ScheveningenThe-Netherlands-c-Norman-Deans-van-Swelm-1024×631.jpg
Dutch-Herring-Gull-Larus-aargenteus-1CY-flight-26092017-0182a-ScheveningenThe-Netherlands-c-Norman-Deans-van-Swelm-1024×682.jpg